GTG VINKOVCI d.o.o. kontinuirano ostvaruje svoju misiju i postiže zadane ciljeve, poštivajući najviše standarde kvalitete, koristeći suvremene znanstvene i empirijske tehnologije i metode koje su prijateljske okolišu i prirodi, te ostvaruje najviši stupanj suglasnosti s korisnicima usluga.
GTG Vinkovci d.o.o. radi u službi grada Vinkovci i bavi se upravljanjem groblja, tržnicama na malo i proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom.

GRIJANJE

Proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom.

GTG upravlja sa 6 blokovskih kotlovnica, a to su:

 1. Kotlovnica A (Nazorov blok) kapaciteta 6,7 Mw
 2. S – 122 (Lapovci II) kapaciteta 4,7 Mw
 3. S – 108 (Lapovci I) kapaciteta 1,2 Mw
 4. S – 103 (Lapovci I) kapaciteta 2,4 Mw
 5. S – 96 (Lapovci I) kapaciteta 1,2 Mw
 6. HŽ A. Starčevića 64 kapaciteta 1,0 Mw

Kotlovnica A kao energent troši mazut, a sve ostale kao energent koriste zemni plin.

HITNI SLUČAJEVI 0-24h
099 255 0160

Kotlovnica A
A. Starčevića 4

Kotlovnica S-103
K. Mislava 5

Kotlovnica S-96
K. Mislava 13

Kotlovnica S-122
A. B. Šimića 17

Kotlovnica S-108
J.J. Strossmayera 18

Kotlovnica HŽ
A. Starčevića 64

Rukovoditelj PJ Grijanje
099 / 439 3855

Informacije o računima za toplinsku energiju
099 / 542 2479

Telefonski brojevi tvrtki koje su ugradile razdjelnike topline u Vinkovcima

Ogrjevna sezona započinje razdobljem spremnosti za grijanje, tj. najranije od 15. rujna, a traje najkasnije do 15. svibnja naredne godine.

TRŽNICA

Prva lokacija Vinkovačke tržnice bila je u vrijeme Vojne krajine na prostoru današnjeg centralnog gradskog parka gdje se nalazio prostrani neizgrađeni prostor. Nakon razvojačenja Vojne krajine stočni i veliki sajmovi preseljeni su na prostor današnjeg Vašarišta, dok su se u gradskom parku i dalje održavali tjedni sajmovi na tržne dane.

Godine 1905. prostor gradskog parka je potpuno uređen, te je tržnica premještena u ulicu ispred Gimnazije. Na lokaciji ispred Gimnazije tržnica se nalazila 45 godina, nakon toga jedno kratko vrijeme premještena je u ulicu Bana Jelačića gdje se nalazila sve do 1952. godine. Lokacija na parkiralištu hotela „Slavonija“ trebala je biti i konačna lokacija Vinkovačke tržnice, ali zbog sigurnosti za građane nije, te se 1957. godine počelo raditi na konačnoj lokaciji Vinkovačke tržnice. Konačna lokacija Vinkovačke tržnice na kojoj se nalazi i dan danas je spoj Zvonimirove ulice i Ulice Sv. Ane. Vinkovačka tržnica na toj lokaciji otpočela je sa radom 1966. godine.

Ukupna površina Vinkovačke tržnice rasprostire se na 15.000 m2, na kojoj se nalazi 43 poslovna prostora te 593 prodajna mjesta (klupa).
Vinkovačka tržnica svojom veličinom i velikom ponudom različite robe za prodaju zadovoljava potrebe pučanstva Grada Vinkovaca i okolnih mjesta.

KONTAKTI:
Uprava tržnice: 032 / 334 869
Rukovoditelj PJ Tržnica: 099 / 8156 092

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak: 07.00 – 14.00 sati
subotom: 07.00 – 12.00 sati

GROBLJE

Gradsko groblje kao poslovna jedinica „GTG Vinkovci“ d.o.o. posvećuje posebnu pažnju kako je tradicionalno u Hrvata da se prema pokojnicima i njihovim zadnjim počivalištima posvećuje odgovarajuća briga.

P.J. Groblje u okviru svojih djelatnosti nudi:

 • organizaciju ukopa
 • pogrebnu opremu
 • klesarske radove

Upravljanje grobljima podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu se vodi briga o zaštiti okoliša i krajobraza te estetskim vrijednostima. Posebna pažnja pridaje se ožalošćenima i osigurava dostojanstven ispraćaj njima dragih osoba.

Poslovna jedinica skrbi i vrši svoje usluge na grobljima i to na slijedećim lokacijama:

 • A. K. Miošića 27, Vinkovci
 • Bana Jelačića, Vinkovci
 • Branka Radičevića, Mirkovci

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak – petak: 7.00 – 14.00 sati
 • subota: 7.00 – 13.00 sati
 • dežurni: 0.00 – 24.00 sati

Telefoni:

 • Rukovoditelj PJ Groblje: 099 / 815 6096
 • Poslovna jedinica: 032 / 304 874
 • Trgovina: 032 / 303 580
 • Dežurni:
  098 / 1832 123
  099 / 8156 099
  099 / 8156 095

I u najtežim trenucima obratite nam se s povjerenjem!

PROPISI

GRIJANJE

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15)
Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 120/14, 95/15)
Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom (NN 35/14)
Opći uvjeti za isporuku toplinske energije (NN 35/14, 129/15)
Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije (NN 35/14)
Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15, 124/15)
Zakon o zaštiti potrošača ( NN 41/14 i 110/15)

TRŽNICA

Zakon o trgovini („Narodne Novine“ 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14.)
Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne Novine“ 81/13.)
Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla (NN, br. 99/07. i 28/10.)
Tržni red („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/11.)

GROBLJE

Zakon o grobljima („Narodne Novine“, broj: 19/98. i 50/12.)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04. – Uredba, 38/09. i 79/09., 153/09. i 49/11., 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.)
Odluka o grobljima („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/98.)

CJENIK

USLUGA

GTG VINKOVCI d.o.o.
Vinkovci, Kralja Zvonimira 1
Žiro račun RBA: 2484008-1105638595
OIB: 10215081461

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

• Prema čl. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13) uređuje se pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Odredbama navedenog Zakona propisuju se načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama.
• Cilj ovog Zakona, prema čl. 3., je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
• Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva sukladno čl. 18. navednog Zakona.
• Pisani zahtjev se podnose na adresu: GTG Vinkovci d.o.o., Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci
• Može se predati osobno ili putem elektroničke pošte na: info@gtgvinkovci.hr
• Za usmeni zahtjev sastavit će se službena bilješka.
• Podnošenje zahtjeva moguće je svakim radnim danom društva od 7.00 – 15h.
• Službenik za informiranje: Jasna Orlović, mag.oec., 032/373-061.
• GTG Vinkovci d.o.o. može uskratiti pravo na pristup informacijama temeljem čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13).

KAKO NAS NAĆI?

Naziv tvrtke: GTG VINKOVCI d.o.o. za upravljanje grobljem, tržnicama na malo i proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom
Skraćeni naziv tvrtke: GTG VINKOVCI d.o.o.
Sjedište: Kralja Zvonimira 1, Vinkovci
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku
Temeljni kapital: 8.404.100,00 kuna uplaćen u cijelosti
Član uprave : Elvis Kovačević, mag.ing.
Žiro račun:
CROBA HR9224850031100286122 – Plaćanje računa bez naknade
RBA HR3024840081105638595

P.J. GRIJANJE

P.J. TRŽNICA

 • Ul. Blok Tržnica, 32100 Vinkovci, Hrvatska

 • Rukovoditelj PJ Tržnica

  099 / 8156 092

  +385 32 334 869

 • uprava@gtgvinkovci.hr

P.J. GROBLJE

 • Ul. Andrije Kačića Miošića 27-29, 32100 Vinkovci, Hrvatska

 • Rukovoditelj PJ Groblje

  099 / 8156 096

  +385 32 304 874

 • +385 32 303 580

 • uprava@gtgvinkovci.hr

UPRAVA

PRAVNI ODJEL

 • Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci, Hrvatska

 • Rukovoditelj pravne službe

  099 / 484 6756

  +385 32 354 750

 • +385 354 750

RAČUNOVODSTVO

 • Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci, Hrvatska

 • Rukovoditelj računovodstva

  099 / 8156 091

  +385 32 354 061

 • +385 354 750