• Adresa Blok tržnica 21, 32100, Vinkovci

  • Telefon: +385 32 354 750
    info@gtgvinkovci.hr

GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, OIB: 10215081461

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA za 2012.g.

PREDMET UGOVORA

EV. BROJ

NABAVE I BROJ OBJAVE

VRSTA

POSTUPKA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA

(S PDV-om)

DATUM

SKLAPANJA

ROK NA

KOJI JE

SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA

S KOJIM JE

SKLOPLJEN

UGOVOR

DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA

UGOVORA

KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nabava novog teretnog vozila za prijevoz pokojnika putem operativnog leasinga

NMV-02/12

2012/S 005-0000899

Otvoreni

219.243,17 kn

21.05.2012.

60 mjeseci

PORSCHE LEASING d.o.o.

Velimira Škorpika 21

Zagreb

21.05.2016.

-u tijeku-

aaa