• Adresa Blok tržnica 21, 32100, Vinkovci

  • Telefon: +385 32 354 750
    info@gtgvinkovci.hr

GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, OIB: 10215081461

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA za 2013.g.

PREDMET UGOVORA

EV. BROJ

NABAVE I BROJ OBJAVE

VRSTA

POSTUPKA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA

(S PDV-om)

DATUM

SKLAPANJA

ROK NA

KOJI JE

SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA

S KOJIM JE

SKLOPLJEN

UGOVOR

DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA

UGOVORA

KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kratkoročni kunski revolving kredit

NMV-01/13

2013/S 005-0090776

Otvoreni

86.034,25 kn

13.12.2013.

12 mjeseci

CROATIA BANKA d.d. Zagreb, Kvaternikov trg 9, Zagreb

13.12.2014.

-u tijeku-