• Adresa Ulica kralja Zvonimira 1, 32100, Vinkovci

  • Telefon: +385 32 354 750

GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, OIB: 10215081461

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA za 2014.g.

Vrsta ugovora/

Okvirnog sporazuma/

Ugovora na temelju OS

Predmet ugovora/

Okvirnog sporazuma/

Ugovora na temelju OS

Evidencijski broj nabave i broj objave

Vrsta provedenog postupka

Iznos sklopljenog ugovora/

Okvirnog sporazuma/

Ugovora na temelju OS

Datum sklapanja ugovora

Rok/razdoblje na koji je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni iznos koji je isplaćen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Okvirni sporazum

Nabava pogrebne opreme

NMV-02/13

2013/S 005-0102503

Otvoreni

1.084.016,00 kn

23.01.14.

31.12.15.

Palma d.o.o.

Donja Reka 24

Jastrebarsko

31.12.15.

U izvršenju