• Adresa Ulica kralja Zvonimira 1, 32100, Vinkovci

  • Telefon: +385 32 354 750

GTG VINKOVCI d.o.o. 

Kralja Zvonimira 1 

32100 Vinkovci 

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI – JEDNOSTAVNA NABAVA 

PREDMET UGOVORA  EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE  VRSTA POSTUPKA  IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA 

(S PDV-om) 

DATUM SKLAPANJA  ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR  NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE UGOVOR SKLOPLJEN  DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA  KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN 
Nabava radova na uređenju i održavanju groblja   

 

1/17 

 

Jednostavna nabava: 3 ponude 

 

 

179.375,00 kn 

 

 

1.8.2017. 

 

 

1 godina 

SOKOL d.o.o., H. V. Hrvatinića 11, Vinkovci  Radovi se izvode sukcesivno, prema potrebama Naručitelja  U izvršenju 
Nabava radova na košnji i uređenju zelenih površina na groblju  2/17   

Jednostavna nabava: 3 ponude 

 

 

187.500,00 kn 

 

 

1.8.2017. 

 

 

1 godina 

SOKOL d.o.o., H. V. Hrvatinića 11, Vinkovci  Radovi se izvode sukcesivno prema potrebama Naručitelja  U izvršenju 
  1. godina

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNA NABAVA 2017