Plan nabave za 2021. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Plan nabave tvrtke GTG Vinkovci d.o.o. za proračunsku godinu 2021. i sve njegove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik , odabirom u rubrici Planovi nabave.