Obavijest za blagdan SVI SVETI

Budući da se približava 01. studenoga, tj. Dan svih svetih kada naše građanke i građani masovno obilaze posljednja počivališta preminulih, a s obzirom na epidemiološku situaciju i pojačani rizik od širenja bolesti COVID-19 zbog velikog broja građana koji će istovremeno obilaziti groblja i druga počivališta svojih preminulih, obavještavamo:

  • da će na groblju na svom području, na vidljivim mjestima biti upozorenja o potrebi održavanja fizičke distance i pridržavanja općih epidemioloških mjera
  • građanke i građani koji će obilaziti groblja i druga počivališta svojih preminulih dužni su održavati fizičku distancu i pridržavati se općih epidemioloških mjera prilikom takvih obilazaka (npr. izbjegavanje rukovanja i bliskih kontakata) te imaju obvezu korištenja maski za lice ili medicinskih maski kad god nisu u mogućnosti održavati fizičku distancu
  • da će na groblju gdje se očekuje veća cirkulacija građana od uobičajene biti pojačana kontrolu pridržavanja općih epidemioloških mjera.

Radno vrijeme groblja 31.10.2021.g. i 01.11.2021.g. će biti u vremenu od 07:00 sati do 18:00 sati.

GTG Vinkovci d.o.o.