• Adresa Ulica kralja Zvonimira 1, 32100, Vinkovci

  • Telefon: +385 32 354 750

OBAVIJESTI

Telefonski brojevi tvrtki koje su ugradile razdjelnike topline u Vinkovcima

Poštovani krajnji kupci toplinske energije, ukoliko imate poteškoća sa kalorimetrima, razdjelnicima topline ili prigovor na broj očitanih impulsa, možete se obratiti jednoj od tvrtki čije razdjelnike imate ugrađene, na sljedeće telefonske brojeve. BRUNATA: 01-483 90 53 TI – SAN: 01-333 65 50 E – DOM: 099 208 2078 CALEFFI: 01-550 ...
Pročitajte više

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja se temelje na odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine 68/18, 110/18). Na iste je dana prethodna suglasnost Grada Vinkovaca KLASA: 363-01/19-01/15, URBROJ: 2188/01-01-19-1 od 11. ožujka 2019. godine, te isti stupaju na snagu osmog dana od objave istih u ¨Službenom glasniku¨ Grada ...
Pročitajte više

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge na javnoj Gradskoj tržnici na malo u Vinkovcima

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge na javnoj Gradskoj tržnici na malo u Vinkovcima  se temelje na odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine 68/18, 110/18). Na iste je dana prethodna suglasnost Grada Vinkovaca KLASA: 363-01/19-01/16, URBROJ: 2188/01-01-19-1 od 11. ožujka 2019. godine, te isti stupaju na snagu osmog dana od objave istih ...
Pročitajte više

Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva GTG 2020

Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva GTG 2020
Pročitajte više

Radno vrijeme groblja za blagdan Svi Sveti

Poštovani, radno vrijeme groblja 31.10.2022.g. i 01.11.2022.g. od 07:00 sati do 18:00 sati. GTG VINKOVCI d.o.o.
Pročitajte više

Obavijest o kašnjenju obračuna toplinske energije za listopad 2022.

S obzirom na događanja vezana uz poremećaj cijena energenata na tržištima, te sukladno odluci Vlade RH o zamrzavanju cijena isporučene toplinske energije obavještavamo krajnje kupce toplinske energije kako će kasniti obračun toplinske energije za mjesec listopad 2022. godine. Naime, zbog kasnog donošenja odluka i zaprimanja informacija od strane HERA-e kao ...
Pročitajte više

Revizijska odluka Vrhovnog suda u odnosu na samostalne uporabne cjeline izdvojene iz toplinskog sustava

Vrhovni sud RH prihvatio je reviziju tvrtke GTG VINKOVCI d.o.o. i ukinuo presude Županijskog i Općinskog suda o plaćanju “fiksnog” dijela računa za toplinsku energiju. Tvrtka GTG VINKOVCI d.o.o. je među prvima u RH koja je dobila ovakvo rješenje koje se nalazi na ovoj poveznici.
Pročitajte više

Obavijest o završetku ogrjevne sezone 2022./2023.

Poštovani krajnji kupci toplinske energije ! Ovim putem Vas obavještavamo da će GTG VINKOVCI d.o.o. prestati s isporukom toplinske energije za grijanje dana 23. travnja 2023. godine. Napominjemo da ovlašteni predstavnik suvlasnika može pisanim putem od GTG VINKOVCI d.o.o. produžiti vrijeme isporuke do najduže 15. svibnja 2023. godine. GTG VINKOVCI ...
Pročitajte više

JAVNA NABAVA

Plan nabave

Plan Nabave 2019. – GTG Vinkovci d.o.o. PRVA IZMJENA I DOPUNA 2019. – I. Izmjene i dopune Plana nabave GTG Vinkovci d.o.o.-27.08.2019.g. Plan nabave 2020. – GTG Vinkovci d.o.o. Plan nabave 2020. – GTG Vinkovci d.o.o. – Toplinska energija PRVA IZMJENA I DOPUNA 2020. – I. Izmjene i dopune plana ...
Pročitajte više

Registar ugovora jednostavna nabava 2017

GTG VINKOVCI d.o.o.  Kralja Zvonimira 1  32100 Vinkovci    REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI – JEDNOSTAVNA NABAVA  PREDMET UGOVORA  EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE  VRSTA POSTUPKA  IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA  (S PDV-om)  DATUM SKLAPANJA  ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR  NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE UGOVOR SKLOPLJEN  DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA ...
Pročitajte više

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi – lipanj 2020. Jednostavna nabava za 2020. godinu – Nabava, dostava i montaža prodajnog štanda za tržnicu-NBV-40-20
Pročitajte više

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11.) objavljujemo kako GTG VINKOVCI d.o.o., kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim subjektima: – Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. – Polet d.o.o. – Gradsko gospodarstvo d.o.o.
Pročitajte više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014.g.

GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, OIB: 10215081461 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA za 2014.g. Vrsta ugovora/ Okvirnog sporazuma/ Ugovora na temelju OS Predmet ugovora/ Okvirnog sporazuma/ Ugovora na temelju OS Evidencijski broj nabave i broj objave Vrsta provedenog postupka Iznos sklopljenog ugovora/ Okvirnog sporazuma/ Ugovora ...
Pročitajte više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013.g.

GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, OIB: 10215081461 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA za 2013.g. PREDMET UGOVORA EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE VRSTA POSTUPKA IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om) DATUM SKLAPANJA ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR DATUM ...
Pročitajte više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012.g.

GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, OIB: 10215081461 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA za 2012.g. PREDMET UGOVORA EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE VRSTA POSTUPKA IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om) DATUM SKLAPANJA ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR DATUM ...
Pročitajte više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, OIB: 10215081461 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA PREDMET UGOVORA EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE VRSTA POSTUPKA IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om) DATUM SKLAPANJA ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA ...
Pročitajte više