• Adresa Ulica kralja Zvonimira 1, 32100, Vinkovci

  • Telefon: +385 32 354 750

OBAVIJESTI

Telefonski brojevi tvrtki koje su ugradile razdjelnike topline u Vinkovcima

Poštovani krajnji kupci toplinske energije, ukoliko imate poteškoća sa kalorimetrima, razdjelnicima topline ili prigovor na broj očitanih impulsa, možete se obratiti jednoj od tvrtki čije razdjelnike imate ugrađene, na sljedeće telefonske brojeve. BRUNATA: 01-483 90 53 TI – SAN: 01-333 65 50 E – DOM: 099 208 2078 CALEFFI: 01-550 ...
Pročitajte više

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja se temelje na odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine 68/18, 110/18). Na iste je dana prethodna suglasnost Grada Vinkovaca KLASA: 363-01/19-01/15, URBROJ: 2188/01-01-19-1 od 11. ožujka 2019. godine, te isti stupaju na snagu osmog dana od objave istih u ¨Službenom glasniku¨ Grada ...
Pročitajte više

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge na javnoj Gradskoj tržnici na malo u Vinkovcima

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge na javnoj Gradskoj tržnici na malo u Vinkovcima  se temelje na odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine 68/18, 110/18). Na iste je dana prethodna suglasnost Grada Vinkovaca KLASA: 363-01/19-01/16, URBROJ: 2188/01-01-19-1 od 11. ožujka 2019. godine, te isti stupaju na snagu osmog dana od objave istih ...
Pročitajte više

Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva GTG 2020

Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva GTG 2020
Pročitajte više

Obavijest o početku grijanja 2021.-2022.

Poštovani krajnji kupci toplinske energije ! Ovim putem Vas obavještavamo da će GTG Vinkovci d.o.o. početi s isporukom toplinske energije za grijanje dana 08.listopada 2021.godine (petak) u jutarnjim satima. Podsjećamo krajnje kupce toplinske energije da su svi popravci i radovi na unutrašnjim instalacijama grijanja trebali biti završeni, te ih molimo, ukoliko još ...
Pročitajte više

Radno vrijeme kotlovnica za predstojeće blagdane

24.12.2021.    do 23 h 31.12.2021.    cijelu noć
Pročitajte više

Obavijest o završetku ogrjevne sezone 2021./2022.

Poštovani krajnji kupci toplinske energije !  Ovim putem Vas obavještavamo da će GTG Vinkovci d.o.o. prestati s isporukom toplinske energije za grijanje dana 22. travnja 2022. godine. Napominjemo da ovlašteni predstavnik suvlasnika može pisanim putem od GTG Vinkovci d.o.o. produžiti vrijeme isporuke do najduže 15. svibnja 2022. godine. GTG Vinkovci ...
Pročitajte više

OBAVIJEST O ISPUŠTANJU VODE IZ INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA SVIBANJ 2022.

Ovim putem obavještavamo korisnike centralnog grijanja da ćemo u periodu od 15.05.2022.do 30.06.2022. ispustiti vodu iz instalacije centralnog grijanja u Vašoj zgradi. Za to vrijeme mogu se izvršiti popravci i sanacije instalacije grijanja i radijatora u Vašim stanovima. Nakon navedenog perioda svako ispuštanje i punjenje vode u pojedinim zgradama posebno ...
Pročitajte više

OBAVIJEST O PUNJENJU VODOM INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA SRPANJ 2022.

Ovim putem obavještavamo korisnike centralnog grijanja da ćemo dana 01.07.2022. započeti sa punjenjem vode u instalaciju centralnog grijanja u Vašoj zgradi. Isto će trajati nekoliko slijedećih dana, te je potrebno obratiti pozornost na grijaća tijela u stanu. U slučaju curenja vode obratite se Vašem upravitelju zgrade, kao i osoblju u ...
Pročitajte više

OBAVIJEST O ISPUŠTANJU VODE IZ INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA KOLOVOZ 2022.

Ovim putem obavještavamo korisnike centralnog grijanja da ćemo u periodu od 25.08.2022.do 18.09.2022. ispustiti vodu iz instalacije centralnog grijanja u Vašoj zgradi. Za to vrijeme mogu se izvršiti popravci i sanacije instalacije grijanja i radijatora u Vašim stanovima. Nakon navedenog perioda svako ispuštanje i punjenje vode u pojedinim zgradama posebno ...
Pročitajte više

Obavijest o punjenju instalacije centralnog grijanja rujan 2022.

Ovim putem obavještavamo korisnike centralnog grijanja da ćemo dana 26.09.2022. započeti sa punjenjem vode u instalaciju centralnog grijanja u Vašoj zgradi.Isto će trajati nekoliko slijedećih dana, te je potrebno obratiti pozornost na grijaća tijela u stanu.U slučaju curenja vode obratite se Vašem upravitelju zgrade, kao i osoblju u Vašoj kotlovnici. ...
Pročitajte više

Obavijest o početku grijanja 2022/2023

Poštovani krajnji kupci toplinske energije ! Ovim putem Vas obavještavamo da će GTG VINKOVCI d.o.o. početi s isporukom toplinske energije za grijanje dana 21.listopada 2022.godine (petak) u jutarnjim satima. Podsjećamo krajnje kupce toplinske energije da su svi popravci i radovi na unutrašnjim instalacijama grijanja trebali biti završeni, te ih molimo, ukoliko još ...
Pročitajte više

JAVNA NABAVA

Plan nabave

Plan Nabave 2019. – GTG Vinkovci d.o.o. PRVA IZMJENA I DOPUNA 2019. – I. Izmjene i dopune Plana nabave GTG Vinkovci d.o.o.-27.08.2019.g. Plan nabave 2020. – GTG Vinkovci d.o.o. Plan nabave 2020. – GTG Vinkovci d.o.o. – Toplinska energija PRVA IZMJENA I DOPUNA 2020. – I. Izmjene i dopune plana ...
Pročitajte više

Registar ugovora jednostavna nabava 2017

GTG VINKOVCI d.o.o.  Kralja Zvonimira 1  32100 Vinkovci    REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI – JEDNOSTAVNA NABAVA  PREDMET UGOVORA  EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE  VRSTA POSTUPKA  IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA  (S PDV-om)  DATUM SKLAPANJA  ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR  NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE UGOVOR SKLOPLJEN  DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA ...
Pročitajte više

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi – lipanj 2020. Jednostavna nabava za 2020. godinu – Nabava, dostava i montaža prodajnog štanda za tržnicu-NBV-40-20
Pročitajte više

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11.) objavljujemo kako GTG VINKOVCI d.o.o., kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim subjektima: – Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. – Polet d.o.o. – Gradsko gospodarstvo d.o.o.
Pročitajte više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014.g.

GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, OIB: 10215081461 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA za 2014.g. Vrsta ugovora/ Okvirnog sporazuma/ Ugovora na temelju OS Predmet ugovora/ Okvirnog sporazuma/ Ugovora na temelju OS Evidencijski broj nabave i broj objave Vrsta provedenog postupka Iznos sklopljenog ugovora/ Okvirnog sporazuma/ Ugovora ...
Pročitajte više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013.g.

GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, OIB: 10215081461 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA za 2013.g. PREDMET UGOVORA EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE VRSTA POSTUPKA IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om) DATUM SKLAPANJA ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR DATUM ...
Pročitajte više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012.g.

GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, OIB: 10215081461 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA za 2012.g. PREDMET UGOVORA EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE VRSTA POSTUPKA IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om) DATUM SKLAPANJA ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR DATUM ...
Pročitajte više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, OIB: 10215081461 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA PREDMET UGOVORA EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE VRSTA POSTUPKA IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om) DATUM SKLAPANJA ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA ...
Pročitajte više