• Adresa Ulica kralja Zvonimira 1, 32100, Vinkovci

  • Telefon: +385 32 354 750

Gradsko groblje kao poslovna jedinica „GTG Vinkovci“ d.o.o. posvećuje posebnu pažnju kako je tradicionalno u Hrvata da se prema pokojnicima i njihovim zadnjim počivalištima posvećuje odgovarajuća briga.