• Adresa Ulica kralja Zvonimira 1, 32100, Vinkovci

  • Telefon: +385 32 354 750

Lokacija Vinkovačke tržnice na kojoj se nalazi i dan danas je spoj Zvonimirove ulice i Ulice Sv. Ane. Vinkovačka tržnica na toj lokaciji otpočela je sa radom 1966. godine.