• Adresa Blok tržnica 21, 32100, Vinkovci

  • Telefon: +385 32 354 750
    info@gtgvinkovci.hr

GROBLJE

Gradsko groblje kao poslovna jedinica „GTG Vinkovci“ d.o.o. posvećuje posebnu pažnju kako je tradicionalno u Hrvata da se prema pokojnicima i njihovim zadnjim počivalištima posvećuje odgovarajuća briga.

TRŽNICA GRADA VINKOVCI

Lokacija Vinkovačke tržnice na kojoj se nalazi i dan danas je spoj Zvonimirove ulice i Ulice Sv. Ane. Vinkovačka tržnica na toj lokaciji otpočela je sa radom 1966. godine.

GRIJANJE

GTG VINKOVCI d.o.o. kontinuirano ostvaruje svoju misiju i postiže zadane ciljeve, poštivajući najviše standarde kvalitete, koristeći suvremene znanstvene i empirijske tehnologije i metode koje su prijateljske okolišu i prirodi, te ostvaruje najviši stupanj suglasnosti s korisnicima usluga.