• Adresa Blok tržnica 21, 32100, Vinkovci

  • Telefon: +385 32 354 750
    info@gtgvinkovci.hr

Natječaj se nalazi na slijedećoj poveznici: N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora